Slide background
Slide background
Slide background

محصولات تخصصی پارس سبزنگار

لیمو عمانی درجه یک
  • لیمو عمانی درشت صادراتی
  • لیمو عمانی درجه یک فله
  • لیمو عمانی مطبخی درجه یک
  • لیمو عمانی مطبخی درجه دو
گرد لیمو عمانی
پودر لیمو عمانی درجه یک
  • آسیاب لیمو عمانی پاک کرده و تمیز بدون طعم تلخی
فروش عمده مغز لیمو عمانی و پرک لیمو عمانی
پر لیمو عمانی درجه یک
  • پرک لیمو عمانی محصولی تک و منحصر به فرد برای چشیدن طعم بهتر لیمو عمانی در غذا
فروش عمده سبزیجات خشک
انواع سبزیجات خشک درجه یک
  • انواع سبزیجات خشک تکی:
  • نعنا، شوید، جعفری، ترخون و …
  • انواع سبزیجات خشک ترکیبی:
  • آش، قورمه، کوکو و …